Політика конфіденційності

Останнє оновлення: 25 травня 2023 р.

Керуй з повагою ставиться до конфіденційної інформації кожного Клієнта, який реєструється на сайті: https://keruj.com. Будь ласка, уважно прочитайте цю політику конфіденційності.

Ця Політика конфіденційності регулює відносини між ФОП Свередюк В.Р. (далі – Ліцензіар, Керуй) та будь-якою фізичною особою, самозайнятою особою, підприємцем, юридичною особою (далі – Клієнт) щодо обробки персональних даних (інформації) під час використання сервісу, що надається Клієнту відповідно до Умов доступу та користування сервісом Керуй. Політика конфіденційної інформації поширюється на всі дані та інформацію, яку отримує Керуй від Клієнта/Адміністратора/Користувача під час користування сервісом. Якщо будь-які умови, визначені цією Політикою конфіденційності, не приймаються особою, яка має намір використовувати Сервіс, така особа не має права використовувати Сервіс.

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності розроблена на підставі чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про захист персональних даних».

1.2. Політика конфіденційності діє відповідно до Умов доступу та користування сервісом Керуй («Ліцензійний договір», «Ліцензійна угода»).

1.3. Ознайомлення та угода з Політикою конфіденційності є обов'язковою для отримання права доступу до використання сервісу Керуй.

1.4. Реєструючись у Керуй, Клієнт підтверджує, що ознайомлений з усіма документами, згаданими вище, та цією Політикою конфіденційності. Згода суб'єкта персональних даних (Клієнта) – це добровільне волевиявлення щодо надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки, надане при реєстрації в системі шляхом проставлення позначки про надання дозволу на обробку персональних даних відповідно до сформульованої мети їх обробки.

1.9. Клієнт несе самостійну відповідальність за поширення даних для доступу до сервісу (ідентифікатори, паролі та ін.), за внесення персональних даних інших осіб (Адміністратора/Користувачів), за зміст контенту, у тому числі за відповідність контенту норма чинного законодавства. з використанням інформаційних ( автоматизованих) систем.

1.6. Під час реєстрації Клієнта/Адміністратора/Користувача в Керуй автоматично створюється їх обліковий запис (профіль), що включає низку персональних даних. Клієнт/Адміністратор/Користувач бере на себе повну відповідальність за те, що введені дані є достовірними, повними та актуальними за змістом.

1.7. Клієнт самостійно контролює доступ до номеру мобільного телефону який є логіном та на який приходять паролі для авторизації у сервісі, тому Керуй не несе відповідальності за його надійність та за наслідки передачі Клієнтом доступ до номеру мобільного телефону третім особам (Адміністратору/Користувачам). Керуй має право заборонити використання певних мобільних номерів телефону.

1.8. У випадку, якщо Керуй матиме підстави вважати, що надана інформація є неповною або помилковою, Керуй має право на свій розсуд заблокувати або видалити обліковий запис Клієнта/Адміністратора/Користувача, а також заборонити Клієнту/Адміністратору/Користувачу повне або часткове використання сервісу.н1.9. Клієнт несе самостійну відповідальність за поширення даних для доступу до сервісу (ідентифікатори, паролі та ін.), за внесення персональних даних інших осіб (Адміністратора/Користувачів), за зміст контенту, у тому числі за відповідність контенту нормам чинного законодавства.

2. Типи інформації та мета її обробки

2.1. Інформація, що надається Керуй може включати:

2.2. Клієнт гарантує, що отримав всі необхідні дозволи та згоди на розміщення персональної інформації стосовно третіх осіб (Адміністратора/Користувачів), а також гарантує повну та беззастережну згоду цих осіб з усіма положеннями цієї Політики конфіденційності.

2.3. Сервіс Керуй повідомляє, що використовує cookie згідно з Політикою використання файлів Cookie для персоналізації контенту, маркетингу, аналітики, продуктивності, забезпечення функцій безпеки та їх запуск, а також можливість доступу до безпечних областей сервісу.

2.4. Обробка персональних даних може проводитися з наступною метою:

2.7. Керуй повідомляє, що дані, які надає Клієнт/Адміністратор/Користувач, або які сервіс збирає про Клієнта/Адміністратора/Користувача, копіюватимуться і зберігатимуться на серверах, розташованих на території Західної Європи. Таке резервування та копіювання забезпечить та полегшить відновлення втраченого або пошкодженого контенту.

2.8. Керуй не несе відповідальності за передачу токенів доступу до API третім особам та витік даних внаслідок цього.

2.9. Керуй має право публікувати/розміщувати особисті відгуки Клієнта/Адміністратора/Користувача про сервіс на своєму сайті. Якщо Клієнт/Адміністратор/Користувач бажає видалити свій відгук, він повинен звернутися з відповідним листом на help@keruj.com.

3. Випадки розкриття персональної інформації

3.1. Персональні дані можуть бути передані для виконання договору, стороною, вигодонабувачем або поручителем якого може бути Клієнт за умови отримання попереднього узгодження від Клієнта.

3.2. Персональні дані можуть бути використані для захисту прав та законних інтересів сервісу або третіх осіб у випадках, коли Користувач порушує авторські та інші права інтелектуальної власності Керуй та/або відповідну Ліцензійну угоду. У цьому випадку інформація може передаватися до контролюючих/правоохоронних органів та суду.

3.3. Персональна інформація може передаватися для підключення та/або реєстрації сторонніх програмних продуктів на ім'я Клієнта за умови отримання попередньої згоди від Клієнта.

4. Права Клієнта/Адміністратора/Користувачів

4.1. Клієнт/Адміністратор/Користувачі мають право:

4.2. Клієнт має право надавати доступ до сервісу додатковим адміністраторам/користувачам.

5. Безпека особистої інформації

5.1. Керуй вживає необхідних правових, організаційних та технічних заходів або забезпечує їх вживання для захисту Персональної інформації від неправомірного або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, надання, розповсюдження персональних даних, а також інших неправомірних дій щодо Персональної інформації, в тому числі, але не виключаючи:

6. Заключні положення

6.1. Ця політика конфіденційності може бути змінна Керуй в односторонньому порядку шляхом розміщення умов політики в новій редакції в Інтернеті за адресою https://keruj.com/privacy-policy/. У разі таких змін дата останнього оновлення цієї політики конфіденційності буде змінена на відповідну.

6.2. Керуй рекомендує періодично перевіряти Політику конфіденційності щодо внесення змін.

6.3. Порядок користування сервісом Керуй регламентується Ліцензійною угодою.

6.4. У разі виникнення розбіжностей між цією Політикою конфіденційності та положеннями Ліцензійної угоди відносини регулюються положеннями ліцензійної угоди.